Ocena brak

HIRNHAIM HIERONYMUS OPraem

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

ur. 17 V 1637 w
Opawie, zm. 27 V I I I 1679 w Pradze, filozof, ascet. pisarz.

Uczył się w kolegium jez. w Opawie; do zakonu wstąpił
1658 w Pradze; po przyjęciu święceń kapł. wykładał przedmioty
filoz. w praskim seminarium duch., zdobywając gruntowną
wiedzę filoz.-teol. oraz prawniczą; 1670 został opatem
na Strahovie, a nast. wizytatorem i gen. wikariuszem zakonu
w prowincjach wsch. (czes., austr., morawska, śląska).

Opowiadając
się za —» szkotyzmem był przeciwnikiem —» iluminizmu,
popadl jednakże w skrajny —> sceptycyzm, odrzucając
wartość wszelkiej wiedzy świeckiej, a uznając wiarę (—» fideizm)
za jedyne kryterium pewności w postępowaniu;

poglądom
tym dał wyraz w dziełach De typho generis humani, sive
scientiarum humanarum [...] incommodis et periculis (Pr
1676; 1682 wpisane do indeksu ksiąg zakazanych), Sancii
Norberti [...] Canonicorum Praemonstratensium fundatoris ac
patriarchae sermo (Pr 1676), Recta vitae via seu devotae meditationes
ex Sacra Scriptura haustae (Pr 1678, 17303; Medytacje
na wszystkie dni roku z Pisma świętego wyjęte, Kr 1803) oraz
pośm. wyd. Meditationes de virtutibus sanctorum (Pr 1714).

 

Ottův slovník naučný, Pr 1897, XI 313-314; F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, B 1924, 342-343; E. Winter. Hieronymus H. Ein Religionsphilosoph im Barock, APraem 13(1937) 127-132; Hieronymus H. Zur deutschen Geist im Barock, Pr 1943; A.K. Huber, LThK V 381; J.B. Valvekens, DSAM VII 574-575.

Podobne prace

Do góry