Ocena brak

Hipermobilność

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Hipermobilność, pomimo że nie jest chorobą czy stanem patologicznym narządu ruchu, możejednak powodować w nim znaczące niekorzystne skutki.

Stwierdza się ją często u nastolatków podczas badania wad postawy, traktującjako stan przejściowy. U ludzi dorosłych, do czasu kiedy nadmierna ruchomość stawów jest kontrolowana wydolnym układem mięśniowym, nie stanowi ona poważniejszego problemu. U osób zachowujących odpowiednią kondycję układu mięśniowego przez całe życie może nie powodować żadnych negatywnych skutków lub nawet wiele czynności życiowych ułatwiać. Problem pojawia się, kiedy z wiekiem wydolność mięśni się zmniejsza, zaś rozluźnienie torebek stawowych pozostaje. Powstają wtedy warunki do występowania szkodliwych przeciążeń nadruchomych stawów. Mianowicie, stawy działając w sytuacji ustawicznego przekraczania fizjologicznej bariery ruchu, będąc blisko granicy uszkodzenia, zaczynają reagować odczynem obronnym. Początkowo może być to powstawanie, znanychjuż nam, zablo-kowań czynnościowych, mających na celu ograniczenie nadmiernej ruchomości. W następnym etapie mogą powstawać zmiany zwyrodnieniowo-wy-twórcze krawędzi stawów lub trzonów kręgów w przypadku kręgosłupa. Mają one kształt dziobów, wyrośli, kryz. Ich zadaniemjest zwiększenie pola styku powierzchni stawowych i przez to ograniczenie nadmiernej ruchomości. Celem nadrzędnym bowiemjest tu ochrona stawu przed dalszym zniszczeniem.

Hipermobilność może więc być istotną przyczyną powstawania niektórych rodzajów zmian zwyrodnieniowych stawów. Szczególnie obrazowo stwierdza się ten mechanizm w obrębie kręgosłupa. Nadruchomy, niestabilny kręgosłup nie stanowi prawidłowej ochrony dla delikatnych struktur rdzenia kręgowego. Reaguje wtedy szczególnie intensywnym odczynem wytwórczym w postaci wspomnianych dziobów i kryz wokół trzonów i stawów kręgów. Wyrosła kostne są tu więc elementem stabilizującym, obronnym, aczkolwiek zbytnio przerośnięte mogą stać się źródłem kolejnych dolegliwości i dalszych zaburzeń.

Oprócz zagrożenia przyspieszonymi zmianami zwyrodnieniowymi, hipermobilność niesie cały szereg problemów życiowych dla osób, u których występuje.

Poważnym problemem dla ludzi z hipermobilnością konstytucjonalną są trudności z wykonywaniem pewnych czynności codziennych i zawodowych. Osoby te posiadają słabą tolerancję na obciążenia statyczne oraz obniżoną wydolność przy wykonywaniu powtarzających się czynności w pozycjach przymusowych. Niestety, nasza cywilizacja jest właśnie cywilizają czynności statycznych. Czynności zawodowe, takie jak: praca przy biurku, komputerze, maszynie do pisania czy szycia, taśmie produkcyjnej, fotelu stomatologicznym, jazda środkami lokomocji itd., są szczególnie źle tolerowane przez osoby z hipermobilnością. Również wiele czynności życiowych, jak: sprzątanie, prace domowe, działkowe lub polowe w pozycjach przymusowych, stanie w kościele i kolejkach, u osób takich powodują szybkie uczucie zmęczenia i narastających bólów w obrębie narządu ruchu.

Ponieważ hipermobilność częściej występuje u kobiet, a przy wymienionych powyżej czynnościach domowych głównie zaangażowane są właśnie one, stąd zrozumiałajest ilość dolegliwości z różnych części kręgosłupa zgłaszanych przez płeć żeńską.

Podobne prace

Do góry