Ocena brak

Hipermobilność

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Fizjologiczne napięcie aparatu torebkowo-więzadłowego chroni struktury kostne przed zniszczeniem przez ruchy o nadmiernym zakresie. Jest to znanajuż bariera fizjologiczna stawu. Dalsze bierne rozciąganie napiętych torebek za pomocą siły zewnętrznej jest wprawdzie możliwe, lecz tylko do granicy anatomicznej stawu. Przekroczenie bariery anatomicznej wiąże się z nieuchronnym uszkodzeniem tkanek miękkich lub tkanki kostnej. Intensywnymi ćwiczeniami, nieprawidłowymi czynnościami, uprawianiem niektórych sportów, możemy w normalnym stawie uzyskać zakres ruchów czynnych zbliżony do bariery anatomicznej.

Istniejejednakże pewna grupa ludzi, u których występuje samoistna wiot-kość, rozluźnienie wspomnianego aparatu. Bez specjalnego treningu wykonują oni ruchy czynne, a także można u nich wykonać biernie, ruchy znacznie przekraczające przeciętny zakres ruchów fizjologicznych, nie naruszając przy tym bariery anatomicznej. Osoby te mają, wspomnianąwyżej, hipermo-bilność konstytucjonalną stawów.

W ostatnich latach, na podstawie własnych obserwacji, mogę stwierdzić, że narasta częstotliwość występowania zjawiska hipermobilności w naszym społeczeństwie. Przyczyny tego nie sąznane, być może mato związek ze wzrostem skażenia środowiska, w którym żyjemy lub brakami mikroelementów w spożywanym pożywieniu.

Rozpoznanie hipermobilności konstytucjonalnej jest możliwe za pomocą opracowanych prostych testów, które mogą być przeprowadzone podczas każdego badania narządu ruchu.

O nadmiernej ruchomości świadczą na przykład:

• możliwość rotacji głowy powyżej 90° w każdą stronę,

• możliwość biernego przyciągnięcia łokcia do przeciwnego barku,

• możliwość zetknięcia razem wyprostowanych stawów łokciowych,

• możliwość czynnego przeprostu palców dłoni,

• możliwość biernego przeprostu palców dłoni powyżej kąta 60°,

• możliwość przyciągnięcia głowy do kolan,

• możliwość złączenia dłoni na plecach - jednej od góry, drugiej od dołu,

• możliwość położenia dłoni na podłodze w pozycji stojącej z wyprostowanymi stawami kolanowymi, i inne.

Jeżeli przynajmniej 6 testów z przeprowadzonego badania różnych stawów u danego chorego wykazuje nadmierną ruchomość, mówi się o hipermobilności uogólnionej lub konstytucjonalnej.

Podobne prace

Do góry