Ocena brak

Hierarchiczne podporządkowanie (zasada)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Z hierarchicznym podporządkowaniem nierozłącznie wiąże się centralizację. Zasada hierarchicznego podporządkowania przejawia się w podwójnej zależności:  

-Zależność służbowa polega na tym, że nie ma prawnego ograniczenia sfery wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organom niższym;

-Zależność osobowa polega na tym, że organ wyższego stopnia ma prawo obsadzenia stanowisk w organach bezpośrednio lub pośrednio niższych szczebli, zwolnień, awansów, nagradzania, pociągania do odpowiedzialności i wymierzania kar.

Zasada hierarchicznego podporządkowania występuje nie tylko w stosunkach organ niższy a organ niższy, ale również w stosunkach miedzy urzędnikami, pracownikami aparatu administracyjnego a ich przełożonymi, w układzie przełożony a osoby mu podporządkowane. Zasada hierarchicznego podporządkowania jest w praktyce realizowana w różnym nasileniu (inaczej w wojsku, inaczej w administracji cywilnej).

Zasada hierarchii charakteryzuje się następującymi cechami:

1. poszczególni członkowie organizacji lub jednostki organizacyjne mają w układzie stopniowym określoną rangę;

2. ta ranga związana jest zasadniczo z prawem wydawania zarządzeń albo z obowiązkiem ich wykonania;

3. stosunek nadrzędności obejmuje prawo kontroli oraz uzyskania informacji od jednostek podległych (otrzymywania sprawozdań);

4. występuje podwójna zależność: służbowa i osobowa.

Podobne prace

Do góry