Ocena brak

Hierarchiczne podporządkowanie (wady i zalety adm. opartej na hierarchicznym podporządkowaniu)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Zalety:

-jednolitość działania aż do najniższego stopnia;

-łatwe ustalenie, uzasadnienie i wyegzekwowanie odpowiedzialności;

-eliminowanie sporów kompetencyjnych;

-powstałe spory rozstrzyga wspólny przełożony;

-jasny układ kompetencji w działaniach na zewnątrz, wobec obywateli.

Wady:

-nie ma prawnego ograniczenia wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organom niższym;

-organ niższy nie jest wyposażony w prawna niezależność;

-organ wyższego stopnia ma prawo obsadzania stanowisk w organach bezpośrednio lub pośrednio niższych szczebli (zwolnień, awansów);

-organ wyższy ma prawo pociągania do odpowiedzialności i wymierzania kar organowi niższemu.

Do góry