Ocena brak

Hierarchia produktów

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Każdy produkt jest powiązany z innymi produktami. Hierarchia produktów rozciąga się od podstawowej potrzeby do przedmiotów ją zaspokajających. Można wyróżnić siedem poziomów tej hierarchii. Zilustrujmy je na przykładzie polisy ubezpieczeniowej.

1. Rodzina potrzeb, podstawowa potrzeba leżąca u podstaw rodziny produktów. Przykład: bezpieczeństwo.

2. Rodzina produktów: w szystkie klasy produktów, które mogą zaspokoić podstawową potrzebę w rozsądnym stopniu. Przykłady: oszczędności, dochody.

3. Klasa produktów; grupa produktów w ramach rodziny produktów, posiadająca spójne cechy użytkowe. Przykład: instrumenty finansowe.

i. l.inia produktów; grupa produktów w ramach klasy produktów, blisko powiązanych /. racji podobnego działania, sprzedawanych tym samym grupom klientów, dostarczanych tymi samymi kanałami dystrybucji lub znajdujących się w podobnej klasie cenowej. Przykład: polisa ubezpieczeniowa na życie.

5. Typ produktu; te elementy linii produktu, które łączy jedna z kilku możliwych postaci produktu. Przykład: okresowa polisa na życie.

6. Marka; nazwa kojarzona z jednym lub więcej elementów linii produktu używana w celu identyfikacji jego źródła lub charakterystyki. Przykład: polisa firmy Prudential.

Produkt: oddzielna całość wewnątrz linii produktu lub marki, którą można wyróżnić na podstawie wielkości, ceny, wyglądu lub innego atrybutu. Zwany jest też wariantem produktu. Przykład: odnawialna polisa okresowa na życie firmy Prudential.

Inny przykład: potrzeba zwana „nadzieją" daje początek rodzinie produktów pielęgnacyjnych i klasie produktów wewnątrz tej rodziny zwanej kosmetykami, której linią są szminki, mające różne formy, na przy kład chowane w oprawkę, które sprzedawane są pod marką Revlon w konkretnych wersjach.

Często pojawiają się również dwa inne określenia. System produktów, to grupa różnych, ale powiązanych ze sobą produktów, współdziałających ze sobą. Na przykład. Nikon Company sprzedaje podstawowy aparat fotograficzny 35 mm, razem z wielkim wyborem obiektywów, filtrów i akcesoriów składających się na system produktów. Asortyment produktów natomiast, jest zbiorem wszystkich produktów, udostępnianych nabywcy przez producenta.

Podobne prace

Do góry