Ocena brak

Hierarchia norm w prawie międzynarodowym

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Niektóre normy prawa międzynarodowego są powszechnie uznane przez społeczność międzynarodową za normy o znaczeniu szczególnym.

Normy peremptoryjne (normy imperatywne, ius cogens) mają charakter bezwzględnie obowiązujący dlatego, że odzwierciedlają wartości szczególnie istotne dla całej społeczności międzynarodowej. Nie istnieje żaden oficjalny katalog tych norm, to jednak powszechnie zalicza się do nich np. zakaz agresji zbrojnej, zakaz ludobójstwa, zakaz utrzymywania ludzi w niewoli, zakaz segregacji rasowej. Żadne odstępstwo od nich (np. na podstawie normy zawartej w traktacie, zwyczaju, czy na podstawie aktu jednostronnego) nie jest możliwe. Np. zgodnie z art. 53 i 64 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku – umowa międzynarodowa niezgodna z normą peremptoryjną jest nieważna.

Normy peremptoryjne nie są jedynym przykładem istnienia hierarchii norm w prawie międzynarodowym. Zauważyć należy bowiem, że np. zobowiązania wynikające z norm zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych przysługuje pierwszeństwo (dotyczy członków ONZ) w stosunku do zobowiązań wynikających z innych norm prawa międzynarodowego. W przypadku kolizji tych norm należałoby przyznać pierwszeństwo normom peremptoryjnych, które odzwierciedlają powszechnie respektowane wartości moralne.

Podobne prace

Do góry