Ocena brak

Hidden champions

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

 

Hidden champions - przedsiębiorstwa średnie lub małe mające często 80-90% udział w rynku światowym wybranej, niezauważonej przez innych niszy. Większość ich produktów to maszyny lub części produktów końcowych. Unikają kontaktów z mediami by jak najdłużej utrzymać pozycję lidera w swej niszy rynkowej (średnio 10 lat). Najważniejsze jest samodzielne zdefiniowanie rynku działania, znalezienie bardzo wąskich nisz. Rynkiem mogą być wybrane, duże przedsiębiorstwa zgłaszające duży popyt na niektóre produkty, można też utworzyć rynek zupełnie nowy (np. małe filtry wody pitnej). Z wąską specjalizacją wiąże się spore ryzyko ograniczane dużą rozpiętością geograficzną działalności. Podobieństwa w ramach tej samej branży na świecie są większe niż podobieństwa między branżami w jednym regionie. Podstawą długookresowych stosunków dostawców z odbiorcami stanowi tu ich wzajemna zależność. Filarem hidden champions są innowacje. Jakość produktu, jego unikatowość, bliskość do nabywcy i serwis to główne elementy przewagi konkurencyjnej. Nieznani liderzy rzadko tworzą kooperacje, wierzą we własne siły, zatrudniają selektywnie oddanych firmie pracowników, działają często na prowincji, zarządzanie jest autorytarne - nie korzystają z najnowszych technik zarządzania opierając się na doświadczeniu, zdrowym rozsądku i wyraźnym określeniu celu działania.

Podobne prace

Do góry