Ocena brak

HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012

Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła
(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.
Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum w
rękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzenia
zak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkością
w utworach liturg.; zachowany jest w mszale z Głogowa
z 1466 (rpsBUWr I F 350).

 

Chev 27 619; Kowalewicz LŚr 197.

Podobne prace

Do góry