Ocena brak

HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętych
pasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzony
do LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435-
-1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;
tekst także AH L 401).

Głosi pochwałę kapłanów wybranych
przez Boga, będących sługami zbawienia; dzięki swemu umiłowaniu
owczarni, troskliwemu strzeżeniu powierzonych darów
oraz radosnemu, czujnemu oczekiwaniu na przyjście
Pana nazywani są pasterzami świętymi, mądrymi i czystymi.

 

Chev 7755; Liber hymnarius, Solesmes 1983, 286; Lentini 273; P. Galiński, Hymnarium polskie (1986, w druku).

Podobne prace

Do góry