Ocena brak

HEZYCHIUSZ z MILETU

Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012

Żył w VI w., historyk, biograf;
prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie
(stąd zw. Illustrios).

Jest autorem Istoria katolike
(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167
oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świata
od asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —» Anastazego I;
całkowicie zaginęła jego historia Justyniana I Wielkiego
(Focjusz Bibliotheca).

Ponadto napisał rodzaj encyklopedii
lit. Onomatologon (wielokrotnie cytowanej przez Focjusza i
w Lexicon Suida), zawierającej biografie pisarzy gr. (pogańskich)
w porządku chronologicznym i wg rodzajów lit., a 825-
-857 uzupełnianej przez nieznanego autora biogramami pisarzy
chrzęść, (na podstawie Hieronima De vir. III.).

 

M.E. Colonna, Gli storici bizantini dal IV secolo\al XV secolo, Na 1956, 60-61; F. Dölger, LThK V 309-310; W. Spoerri, KPLA 11(1121-1122; S. Impellizzeri, La letteratura bizantina, Fi 1975, 242-243; A. Labate, pVAC II 1225-1226.

Podobne prace

Do góry