Ocena brak

HETEROMORFIZM, różnopostaciowość

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

W cyklach życiowych organizmów występują różnice morfologiczne osobników pokolenia rozmnażającego się płciowo i bezpłciowo. Np. odmienna budowa gametofitu i sporofitu listownicy, mszaków,'paprotników. U krążkopławów również występują różnice morfologiczne między pokoleniem płciowym - meduzą i bezpłciowym - polipem.

Do góry