Ocena brak

Heterofagia

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Proces ten związany jest z pobieraniem wielu substancj i o cząsteczce wielkości przynajmniej 5,0 nm. Zachodzi on na drodze fagocytozy lub pinocytozy. Wodniczki, które powstają podczas tego zjawiska, zawierają wewnątrz pobrane substancje i nazywamy je fagosomami . Dalsza przemiana pobranych (sfagocytowanych lub wchłoniętych na drodze pinocytozy) substancj i wielkocząsteczkowych jest dokładnie poznana. Substancje te dążą do kontaktu z lizosomami ; przy zetknięciu się lizosomu z wodniczką następuje ich zianie się w jedną „wodniczk ę trawienną" , czyli fagoli som. Po strawieniu pozostałe resztki są gromadzone w tzw. degenerujących się lizosomach jako tzw. ciałk a resztkow e lub telolisomy . Telolisomy zawierają więc obok enzymów lizosomalnych resztki nie strawionych substancji , które mogą kilkakrotnie zlewać się z nowymi lizosomami (powstającymi w aparacie Golgiego) i dopiero nie dające się juz strawić resztki tworzą tzw. ciałka resztkowe. Resztki zniszczonych w telolisomachsubstancj i mogą się przedostać poprzez błonę wa kuoli do cytoplazmy podstawowej , gdzie najczęściej wykorzystywane są w procesach syntezy nowych związków.

Do góry