Ocena brak

HERTZ JAN ADOLF

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HERTZ JAN ADOLF, ur. 9 II 1878 w Piotrkowie, zm. 1943 w Śródborowie pod Otwockiem, dramaturg, poeta, krytyk teatr., tłumacz. Debiutował jako publicysta w łódz. „Rozwoju". Od 1902 ogłaszał recenzje teatr, w „Przeglądzie Tyg."; 1904 red. „Niwy Pol." wraz z W. Szukiewiczem. W 1901 ogłosił tom prozy poet. Z teki wrażeń. Był związany z amatorskim ruchem teatr. Koła Miłośników Sceny. Sukces teatr, odniósł komedią U źródła cnót (1910). Jego komedie i dramaty, niekiedy wzorowane na franc. sztukach z tezą (piece a these), a także przeróbki i tłumaczenia bulwarowej farsy franc. były wystawiane na scenach warszawskich. Najlepsza sztuka H., Młody las (wyst. 1916, wyd. 1930), obrazująca strajk szkolny 1905, cieszyła się rekordowym powodzeniem i uznaniem krytyki; ekranizowana 1934 w reż. J. Lejtesa. H. jest też autorem sztuki hist. Książę Józef Poniatowski (wyst. 1917, wyd. 1930). W okresie międzywojennym H. dostarczał teatrom sztuk rozrywkowych, bawiących pomysłowością i dobrym tempem akcji (Podróż poślubna pana dyrektora 1931). Współpracował również jako publicysta i recenzent teatr, ze stołecznymi pismami, brał udział w życiu organizacyjnym środowiska literackiego. W czasie II wojny świat, aresztowany przez gestapo, popełnił samobójstwo.

PSB 9 (Red.); K. WROCZYŃSKI Półwieku wspomnień teatralnych i literackich, W. 1957; A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI J. A. H., w: Nie pożegnani, Kr. 1972.

Anna Polakowska

Podobne prace

Do góry