Ocena brak

Hereditas i bonorum possessio

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Hereditas dziedziczenie ustawowe - cywilne

Bonorum possessio – zapobieganie bezpańskim spadkom przez rozszerzenie grona spadkobierców beztestamentowych także pokrewieństwo kognatyczne. Pierwotnie było to nadanie rzeczy spadkowych dziedzicom ustawowym, dla usprawnienia działania prawa cywilnego – bonorum possessio iuris civilis adiuvandi gratia; także dla powołania dalszych dziedziców w przypadku nieobjęcia spadku przez bliższych (wprowadzał zasadę kolejności powoływania do spadku); przez roczne zasiedzenie (niezależnie od nieuprawnienia) usucapio pro herede; bonorum possessio iuris civilis supplendi gratia – udzielał w przypadku ważnego testamentu, ale nie spełniającego wszystkich prawnych formalności; utrzymanie dziedzica kognatycznego wbrew agnatycznej zasadzie prawa cywilnego, a także zabezpieczenie spadku testamentowego wbrew ew. dziedzicom ab intestato.

Bonorum possessio sine re – ustąpienie spadku przez dziedzica bonorum possesora w przypadku zgłoszenia roszczeń przez dziedzica cywilnego.

Bonorum possessio cum re – utrzymanie przy spadku bonorum possessora mimo roszczeń dziedzica cywilnego.

Bonorum possessio pretor udzielał dla zainteresowanych (agnitio) w terminie rok dla (ascen) i descendentów i 100 dni dla innych krewnych – pod rygorem pominięcia w dziedziczeniu; osoba wprowadzona w posiadanie spadku zwała się bonorum possessor a nie heres, traktowana była jednak jak gdyby był dziedzicem loco heredis przez danie mu (a także wierzycielom spadkowym) formułki z fikcją (actiones utiles). Kolejne zmiany wprowadził Justynian w Nowelach: 118 i 127 – dziedziczenie beztestamentowe; a w 115 – przeciwtestamentowe.

Podobne prace

Do góry