Ocena brak

HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus, ur. ok. 1531 w Nowym Mieście pod Dobromilem (Przemyskie), zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, retor, filolog, pisarz pedag., teolog i polemista katolicki. Mieszczanin, studiował w Akad. Krak. 1548-50 (bakalaureat). Rektor szkół: we Lwowie, Panny Marii w Krakowie, w Skierniewicach. W 1559 uzyskał doktorat i katedrę w Akademii: 1561-63 wykładał Cycerona i Wergiliusza. Protegowany —» J. Górskiego, wysunął odmienną od mistrza definicję okresu retorycznego, twierdząc, że okres ten, w przeciwieństwie do gramatycznego, nie musi zawierać w sobie skończonej myśli, lecz podstawę jego stanowi jedynie układ rytmiczny. Błaha sprawa wyzwoliła namiętności polemistów, stała się przedmiotem pierwszego w Polsce głośnego sporu lit. - w publicznej dyspucie na terenie Akademii 31 X 1561 iw zażartej walce na pióra (pisma H. z 1562), w którą wmieszali się także wybitni pisarze epoki, jak S. Orzechowski, A. Nidecki, J. Kochanowski. W wyniku sporu H. opuścił 1563 Kraków i wraz z Grzegorzem z Sambora objął wykłady w —» Akademii Lubrańskiego. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów (1571) był nauczycielem w różnych kolegiach. Autor pierwsze go systematycznego programu dla szkół (Cracoviensis scholae apud S. Mariae templum institutio 1559), komentarza do ekłogi Samborczyka (1561) - jednego z pierwszych w Polsce studiów kryt., pracy Ciceronis vita (1561), jednego z pierwszych katechizmów w języku pol. (Nauka prawego chrześcijanina 1566) i pism polemicznych przeciwko braciom czes. (Chrześcijańska porządna odpowiedź 1567).

PSB 9 (I. Zarębski); K. MAZURKIEWICZ B.H., pedagog-organizator szkoły polskiej XVI wieku, kaznodzieja-misjonarz doby reformacji, Poz. 1925.

Podobne prace

Do góry