Ocena brak

HENSCHEL HS 129 - samolot

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Niemiecki samolot szturmowy za­mówiony w 1938 r. w zakładach Henschel Flugzeugwerke AG przez Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy. Analizując doświadczenia z wojny w Hiszpanii, uznało ono potrzebę wyposażenia *Luftwaffe w małe, dobrze uzbrojone i opancerzone sa­moloty, odporne na ostrzał z ziemi. Pierwszy prototyp wystartował na początku 1939 r. i został bardzo skrytykowany przez oblatywaczy. Wprawdzie pilot był doskonale chroniony płytami pancernymi o grubości 6-12 mm i szybą pancer­ną o grubości 75 mm, ale ta „zbro­ja" ważyła ok. pół tony, co obniża­ło osiągi samolotu wyposażonego w słabe silniki Argus As 410 o mo­cy 465 KM każdy. Piloci narzeka­li na ciasną i niewygodną kabinę, w której pole widzenia było ograni­czone do szczeliny obserwacyjnej, dobrej do wypełniania zadań bojo­wych, ale nie do lotu w formacji.

Mimo wszystkich zastrzeżeń zakła­dy zdecydowały się wyprodukować 8 samolotów oznaczonych A-O. W końcu 1940 r. producent wpro­wadził poprawki, instalując silniki o większej mocy (700 KM każdy) oraz powiększając nieco kabi­nę. Produkcja wersji B-l/R-3 roz­poczęła się w grudniu 1941 r. i w marcu następnego roku pierw­sze egzemplarze dotarły do jedno­stek Luftwaffe na froncie wschod­nim. W następnych latach powsta­ło bardzo wiele wersji różniących się między sobą uzbrojeniem. Np. B-l/R-2 był uzbrojony w 2 działka MG 151 kal. 20 mm, jedno działo MK 101 kal. 30 mm zamon­towane pod kadłubem oraz 2 ka­rabiny maszynowe MG 17 kał. 7,9 mm.

Najsilniej uzbrojony był B-2/R-3, gdyż w zasobniku pod kadłubem umieszczono działo PAK 40 kal. 75 mm. W samolotach tej wersji próbnie zamontowano urządzenie SG 113, automatycznie odpalające 6 pocisków kal. 75 mm podczas przelotu nad obiektem me­talowym, ale do bojowego wyko­rzystania nowej broni do niszczenia czołgów nie doszło. W czasie wojny wyprodukowano 879 samolotów Hs 129.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE (B-2/R-2)

silniki 2 x Gnome-Rhóne o mocy 700 KM każdy

rozpiętość 12,20 m

długość 9,73 m

maks. masa startowa 5243 kg

maks. prędkość 407 km/h

zasięg 690 km

2 działka kal. 20 mm

1 działo kal. 30 mm

6 karabinów maszynowych

Podobne prace

Do góry