Ocena brak

HELWING JERZY ANDRZEJ

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. 14 X II 1666 w Węgorzewie,
zm. 3 I 1748 tamże, duchowny ewang., przyrodnik.

Studiowal 1684-86 teologię w Królewcu, a nauki przyr. w
Wittenberdze, Jenie i Lejdzie; od 1705 był prob, parafii
ewang. w Węgorzewie, od 1725 superintendentem dystryktu
węgorzewsko-giżyckiego; badał roślinność Prus Wsch.; w
Węgorzewie założył ogród botaniczny i muzeum przyr.; o zbiorach gromadzonych przez siebie bursztynów, jaj ptasich i
skamielin napisał Lithographia Angerburgica sive lapidum et
fossilium in districtu Angerburgensi (I, Kr 1717, II, L 1720),
w której uwzględnił pol. nazewnictwo przyr.; na med. i gosp.
znaczenie roślin wskazywał w Flora campana seu Pulsatilla
(L 1720);

uznanie uczonych eur. zyskał pracą Flora Quasimodogenita
sive enumerano aliquot plantarum indigenarum in
Prussia (Gd 1712); jej uzupełnieniem jest Supplementum Florae
Prussicae (Gd 1726); nazwy roślin podawał w językach
łac , pol. i niemieckim.

 

J. Rostafiński, Prowincjonalne polskie nazwy roślin XVIII wieku z Prus Książęcych, głównie z rękopisu Andrzeja H., Kr 1904; Allpreusslsche Biographie, Kgb 1936, I 265; E. Sukertowa-Biedrawina, H. „Pliniusz polski" z Węgorzewa, PZ 6(1950) 364-369; tenże, Karty z dziejów Mazur. Wybór pism, O 1961, I 113-121; F. Moeller, Altpreussisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945, H 1968, 16; A. Wakar, B. Wilamowski, Węgorzewo. Z dziejów miasta i powiatu, O 1968; Indeks biograficzny, HNP VI 221; Oracki (III) I 91-92.

Podobne prace

Do góry