Ocena brak

HELLO ERNEST

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. 4 XI 1828 w Lorient (Bretania),
zm. 14 VII 1885 tamże, kat. publicysta i myśliciel.

Po ukończeniu 1843 Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu,
studiował prawo; praktykę adwokacką przerwał 1848,
by poświęcić się studiom filoz. i teol.; włączywszy się w dzieło
przebudowy katolicyzmu franc, redagował 1859-61 (wraz
z G. Seigneurem) czasopismo „Le Croisé", po rozwiązaniu
którego współpracował m.in. z „Revue du monde catholique"
(artykuły H. zebrano w Le siècle, P 1895, 19281 0).

Jego
widzenie świata w duchu chrzęść uniwersalizmu początkowo znalazło wyraz w pracach polem. Monseigneur Renan. L'Allemagne
et l'athéisme au XIXe siècle (P 1859) i Monseigneur
Renan et sa „Vie de Jésus" (P 1863); w najważniejszym swoim
dziele L'homme (P 1872; Człowiek, Kr 1907) H. sformułował
poglądy na filozofię, sztukę i literaturę; w Physionomies de
saints (P 1875; Oblicza Światy ch, Wwa 1910) przeciwstawiał
postacie świętych racjonalizmowi XIX w. Ponadto tłumaczył
i wydawał pisma mistyków, np. —> Anieli z Foligno Le livre
des visions et instructions de la bienheureuse Angele de Foligno
(P 1868; Z nauk i objawień błogosławionej Anieli z Foligno,
Wąbrzeźno 1923).

Mistycznie zabarwioną wiarę H. najlepiej
wyrażają jego Les paroles de Dieu (P 1877; Słowa Boże,
Wwa 1939) - rozważania na tematy bibl., oraz wydane pośm.
Du néant à Dieu (ITI, P 1921); wybór prac H. w języku pol.
wydał W. — Gostomski (Studia i szkice, Lw 1912).

 

J. Serre, Ernest H. L'homme, le penseur, l'écrivain, P 1894; S. Fumet, Ernest H. ou le drame de la lumière, P 1928, 1945; L. Levaux, Ernest H., écrivain de Dieu, Lv 1937; M. Amgwerd, L'oeuvre d'Ernest H., Sarnen 1947; R. Christoflour, Prophètes du XIX^ siècle, P 1954, 155-189; Z. Jastrzębski, Nieugięty adwokat prawdy, HD 26(1957) 655-662; G. Forsans, Catholicisme V 592-594; W. Świerzawski, Ernest H. (1828-1885). Ojciec pokolenia gwattowników Boìvch, w; Pro cuius amore, Wr 1984, 303-316.

Podobne prace

Do góry