Ocena brak

HELLDIVER SB2C, Curtiss - samolot

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Amerykański samolot bombowy przystosowany do startu z lotni­skowców, skonstruowany w zakła­dach Curtiss-Wright Corp. na pod­stawie zamówienia z 15 maja 1939 r. Już w listopadzie 1940 r. US Navy złożyła zamówienie na du­żą partię. 18 grudnia 1940 r. oblata-no prototyp XSB2C, ale minęło wie­le czasu, zanim pierwsze seryjne sa­moloty opuściły fabrykę.

Powodem opóźnienia była katastrofa pierw­szego prototypu, a następnie ko­nieczność wprowadzenia wielu poprawek wskazanych przez eks­pertów (m.in. zainstalowanie samo-uszczelniających się zbiorników pa­liwa o większej pojemności, zwięk­szenie powierzchni stateczników i zmiana uzbrojenia). Samoloty zadebiutowały w walce11 listopada 1943 r. w czasie atakuna Rabaul i od tego czasu brałyudział we wszystkich większychbitwach na Pacyfiku. W 1944 r.zakłady wyprodukowały samolotw wersji SB2C-3 (łącznie 1112 eg­zemplarzy), wyposażony w silniko większej mocy, napędzający czte-rołopatowe śmigło. W tym samymroku uruchomiono produkcję głów­nej wersji SB2C-4 (2000 samolo­tów).

Palące potrzeby marynarkiwojennej Stanów Zjednoczonychwymogły włączenie do produkcjidwóch kanadyjskich zakładów: Fair-child Aircraft Ltd. i Canadian Car & Foundry, które na podstawie ame­rykańskiej licencji wytworzyły 1194 samoloty oznaczone SBF i SB W. Ostatnia wersja SB2C-5 powstała w pierwszych miesiącach 1945 r. Wiel­ka Brytania zakupiła 26 samolotów Helldiver, a oddziały marines otrzy­mały większość z 900 samolotów budowanych dla US AAF, oznaczo­nych A-25A \SB2-1A.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (SBC-4)

silnik Wright R-1820-34 Cyclone o mocy 950 KM

rozpiętość 10,36 m

długość 8,37 m

maks. masa startowa 2838 kg

maks. prędkość 378 km/h

zasięg 1375 km

2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm (0,3 cala)

450 kg bomb lub rakiet kal. 127 mm zawieszanych pod skrzydłami

Podobne prace

Do góry