Ocena brak

HEINKEL HE 280 - samolot

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Pierwszy prototyp niemieckiego dwusilnikowego samolotu odrzuto­wego, oblatany 2 kwietnia 1941 r. na lotnisku zakładów Heinkla, osią­gnął prędkość 776 km/h na wysoko­ści 6100 m. W tym czasie samoloty z silnikami tłokowymi osiągały prędkość 550 km/h i zalety pierw­szego odrzutowego myśliwca świa­ta były oczywiste. Jednakże Ernst Heinkel popadł w niełaskę Hitlera i nikt z dowództwa Luftwafte nie odważył się złożyć zamówienia w jego zakładach.

W efekcie wypro­dukowano tylko 8 prototypów, a se­ryjną produkcję odrzutowych samo­lotów podjęły konkurencyjne zakła­dy Messerschmitta.

Podobne prace

Do góry