Ocena brak

HEINKEL HE 111 - samolot

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Niemiecki bombowiec; podobnie jak wiele innych samolotów bojowych budowanych w drugiej połowie lat trzydziestych, został zaprojektowa­ny dla potrzeb cywilnych i wojsko­wych. Pierwszy prototyp wyposażo­ny w dwa silniki BMW VI oblatano 24 lutego 1935 r. W czasie prób roz­winął prędkość większą niż wiele ówczesnych samolotów myśliw­skich.

Drugi prototyp przekazano li­niom lotniczym Lufthansa w celu przeprowadzenia prób. Czwarty pro­totyp zabierał 10 pasażerów uloko­wanych w dwóch kabinach i latał w Lufthansie pod nazwą Dresden; do 1936 r. sześć seryjnie produko­wanych He 111C zakupiły towarzy­stwa lotnicze. Samolot w wersji wojskowej He 111B-1, przekazany Luftwaffe w drugiej połowie 1936 r., rozwijał maksymalną prędkość 340 km/h i mógł przenosić ładunek 1500 kg bomb na odległość 900 km. He 111B-2 z silnikami o większej mocy wszedł do uzbrojenia Legionu Condor i odbył próby bojowe w Hi­szpanii, które wykazały, że jest wy­starczająco szybki (350 km/h z ła­dunkiem 750 kg bomb) i dostatecz­nie silnie uzbrojony (3 karabiny maszynowe MG 15 kal. 7,9 mm), aby latać bez eskorty myśliwców.

To przeświadczenie o zaletach samolo­tu przysporzyło Luftwaffe wielu strat w 1940 r., gdy formacje He 111 znalazły się w ogniu karabi­nów maszynowych nowoczesnych samolotów myśliwskich *Spitfire i *Hurricane. Ujawniło się wówczas wiele innych wad: udźwig bomb okazał się za mały, sposób umoco­wania karabinów maszynowych nie zapewniał odpowiedniej celności, zwłaszcza przy prowadzeniu ciągłe­go ognia, magazynki karabinów ma­szynowych mieściły zbyt mało na­bojów, a wymiana każdego z nich trwała 5-10 s i często strzelec musiał to robić w najbardziej krytycznym momencie ataku myśliwca, co z re­guły przesądzało o losie bombowca.

Ze wszystkich wersji He 111 naj­więcej wyprodukowano samolotów He 111H; do 1944 r. powstało ich ponad 5 tys. Wykorzystywane były nie tylko jako bombowce. He 111H-23 przystosowano do prze­wożenia spadochroniarzy, a inne sa­moloty przenosiły pociski kierowane Hs293 i bomby latające *V-1. Naj­bardziej oryginalną konstrukcją był He 111Z Zwilling, używany do holo­wania gigantycznych szybowców *Messerschmitt Me 321. Powstał on z połączenia dwóch kadłubów H6 centropłatem o długości 6,15 m i wyposażony był w piąty silnik.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (He 111H-16)

silniki 2 x Junkers Jumo 211F-2 o mocy 1350 KM każdy

rozpiętość 22,6 m

długość 16,4 m

maks. masa startowa 14 000 kg

maks. prędkość 435 km/h

zasięg  1950 km

1 najcięższy   karabin maszynowy MG 131 kal. 1 3 mm

1 podwójny karabin maszynowy MG 81 kal. 7,9 mm

1 działko MG FF kal. 20 mm

bomby do 2000 kg

Podobne prace

Do góry