Ocena brak

HASENCLEYER Walter

Autor /Leoncjusz Dodano /20.11.2012

Nie pomógł duch Goethego

Niemiecki poeta, dramaturg, prozaik, spokrewniony z Goethem. Pochodził z
zacnej rodziny mieszczańskiej, odebrał staranne wykształcenie (m.in. w Oksfordzie).
We wczesnym okresie twórczości blisko związany z ekspresjonizmem, później
oscylował w kierunku literatury politycznie zaangażowanej, miał też okres fascynacji
buddyzmem.

W 1933 roku, po dojściu faszystów do władzy, pozbawiono go
obywatelstwa niemieckiego. Od tego czasu mieszkał w różnych krajach europejskich,
głównie we Francji. W 1939 roku internowany - jak wszyscy Niemcy - w obozie w
miejscowości Les Milles.

Popełnił samobójstwo w czerwcu 1940 roku na wieść o
zbliżaniu się do obozu wojsk niemieckich.

Podobne prace

Do góry