Ocena brak

HART THOMAS C. (1887-1971) - admirał

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Dowódca amerykańskiej Floty Azjatyckiej (US Asiatic Fleet); w latach 1939-42 uznał, że jego si­ły bazujące w Manili (jeden ciężki i dwa lekkie krążowniki, 13 ni­szczycieli, 29 okrętów podwod­nych, 5 trałowców, 6 kanonierek, okręty bazy lotnictwa morskiego i 28 lodzi latających) są zbyt nikłe, aby skutecznie mogły się przeciw­stawić japońskiej flocie. W stycz­niu 1942 r. wycofał okręty (z wy­jątkiem niektórych jednostek) na bezpieczniejsze wody Holender­skich Indii Wschodnich, a następnie złożył rezygnację.

Wkrótce powo­łano go na stanowisko dowódcy sprzymierzonych sił morskich na Dalekim Wschodzie. Kierował akcją w cieśninie Makassar, ale ponownie złożył rezygnację, ustę­pując ze stanowiska na rzecz ho­lenderskiego wiceadm. Conrada Helfricha.

Od lipca 1942 r. był do­radcą w kierownictwie US Navy, w 1945 r. przeszedł na emeryturę.

Podobne prace

Do góry