Ocena brak

HARRIMAN WILLIAM AVERELL (1891-1986) - polityk

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Amerykański biznesmen i dyplo­mata, w 1941 r. uczestniczył w Londynie w negocjacjach dotyczących *Lend-Lease, a następnie koordy­nował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. We wrześniu tego roku wyjechał z lordem *Beaverbroo-kiem do Moskwy, aby ustalić zakres i sposób pomocy wojskowej dla ZSRR.

W 1943 r. objął stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie; był w stałym kontak­cie ze Stalinem i brał udział we wszystkiech konferencjach sprzy­mierzonych. Prawdopodobnie roz­mowy z ludowym komisarzem spraw zagranicznych Wiaczesła­wem *Mołotowem w Jałcie na te­mat Dalekiego Wschodu przekonały go, że Rosjanie mają zamiar roz­szerzać swoje wpływy w Azji. Ostrzegał o tych zamiarach prezy­denta Franklina D. Rooscvelta. Po wojnie był nieoficjalnym doradcą prezydenta Harry'ego Trumana do spraw polityki zagranicznej.

Podobne prace

Do góry