Ocena brak

Harmonogram projektu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011

Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego i harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia opracowuje się stosownie do cyklu projektowo - realizacyjnego.


Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego jest to wykres organizacji i planowania przedsięwzięcia, opracowany w układzie chronologicznym procesów, jakie zostały wyróżnione w tym przedziale.


Harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia jest wykresem, który opracowuje się w analogiczny sposób, jak harmonogram przedziału przedrealizacyjnego.


I. Definicja działań


a. Struktura podziału pracy (WBS) jako podstawa określania działań prowadzących do wytworzenia wymaganych produktów.


b. Inne ważne informacje wejściowe: karta projektu, dane historyczne, ograniczenia i założenia dodatkowe.


c. Przełożenie pakietów pracy na definicje konkretnych działań.


d. Wyjściowa lista działań jako rozszerzenie pierwotnego WBS.


II. Sekwencjonowanie działań


a. Podstawowe rodzaje zależności pomiędzy działaniami: zależności niezbędne, opcjonalne zewnętrzne.


b. Określenie kamieni milowych.


c. Metody diagramowania procesów (PERT, GERT, CPM, Gantt).


d. Cztery rodzaje zależności między działaniami (koniec-start, start-koniec, start-start, koniec-koniec).


e. Działania pozorne.


III. Szacowanie czasochłonności działań


a. Szacowanie czasu "od góry" i przez analogię.


b. Szacowanie "od dołu" oparte na syntezie działań szczegółowych.


IV. Budowa harmonogramu


a. Dostępność zasobów, wymuszone pauzy, własności działań i inne ograniczenia wejściowe.


b. Metody poszukiwania ścieżek krytycznych.


c. Przejścia sieci procesów w przód i w tył.


d. Obliczenie najwcześniejszych i najpóźniejszych dopuszczalnych chwil rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań

w różnych modelach sieciowych (CPM, PERT).


e. Metody kompresji harmonogramu: kruszenie i przyspieszanie.


f. Wpływ metod wyrównywania zasobów na harmonogram.


g. Metody symulacyjne obliczania prawdopodobieństwa zakończenia projektu w zadanym czasie.


V. Kontrola wykonania harmonogramu


a. Analiza odchyleń harmonogramu i ocena ich istotności.


b. Akcje naprawcze i ich wpływ na projekt.


c. Miejsce zarządzania zmianami harmonogramu w ogólnym systemie zarządzania zamianami.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry