Ocena brak

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w myśl tego artykułu Rada, stosując jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno - Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich. Harmonizacja podstawowych aspektów stosowania podatku od wartości dodanej(podatek obrotowy)oraz podatku akcyzowego stała się jednym z największych warunków ustanowienia od 1 stycznia 1993 roku jednolitego rynku wewnętrznego.

Opodatkowanie transakcji handlu zagranicznego po wejściu Polski do UE:

- harmonizacja podatków pośrednich, wspólny system podatkowy VAT-stawka podstawowa musi się mieścić w przedziale między 15, a 25%

- możliwe jest stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, które nie mogą być niższe niż 5%.

- w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie stawka VAT wynosi 0%.Podatek akcyzowy jest nakładany w kraju w którym towar przeznaczony jest do konsumbcji.

Każde państwo członkowskie ustala stawkę podstawową podatku od wartości dodanej jako % podstawy opodatkowania, stawka ta nie może być niższa niż 15%

Podobne prace

Do góry