Ocena brak

Handel zagraniczny

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych surowców, towarów, usług. Nie bez znaczenia dla rozwoju handlu zagranicznego jest rozwój transportu – lądowego, powietrznego i morskiego.

Handel zagraniczny należy do tych dziedzin gospodarki narodowej, które tworzą Produkt Krajowy Brutto.

Handel zagraniczny w Polsce obejmuje takie dziedziny życia gospodarczego jak;

  • obroty towarowe

  • usługi transportowe

  • usługi budowlane

  • usługi techniczne ( sprzedaż patentów, licencji )

  • usługi bankowe

  • współpracę naukowo – techniczną i kulturalną

  • ruch turystyczny

Handel zagraniczny nie ma, jak dotąd, należytej pozycji w gospodarce Polski. Udział

Polski w międzynarodowych obrotach handlowych spada.

Partnerami handlowymi są; Rosja, Niemcy, Austria, Włochy, Wlk. Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone.

W 1996 Polska zajmowała 34 miejsce w świecie i 17 w Europie pod względem eksportu, oraz 35 miejsce w świecie i 17 miejsce w europie w wielkości importu.

Struktura towarowa ( gałęziowa ) polskiego eksportu – choć ulega stałym zmianom – opiera się w dużym stopniu na eksporcie węgla kamiennego, siarki, miedzi, wyrobów hutniczych, a ostatnio - wyrobów przemysłu lekkiego, drzewno - papierniczego i mineralnego.

Z krajów rozwijających się Polska sprowadza; wyroby przemysłu elektromaszynowego, lekkiego, spożywczego, z Byłego ZSRR sprowadzamy ropę naftową, gaz ziemny, wyroby przemysłu chemicznego i metalurgicznego.

Podobne prace

Do góry