Ocena brak

Handel

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Handel - to działalność gosp., polegająca na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów czyli na ich zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Funkcjonowanie handlu opiera się na pracy licznych przed., jedn. gosp., które włączając się w proces dystrybucji towarów pełnią wiele użytecznych funkcji zarówno na rzecz producentów (dostawców towarów) jak i klientów.

 

Polska po 1989r.: przyrost dział. Handlowej (ponad 1 milion jedn. handlowych)

 

Handel ulega prywatyzacji i pełni wiele funkcji – możemy kupować w mniejszych ilościach, to co chcemy i gdzie chcemy.

 

ROLA HANDLU: w gosp. Rozwiniętych sfera handlu wytwarza ok. 14% PKB. Przed 1989r. przemysł ok.40% PKB, teraz mniej niż 20% PKB

 

Biała Księga dot. Handlu (UE): 5mln – podmiotów zajmuje się handlem, wytwarza PKB ok.

640mld Euro, 21,5mln pracuje w handlu.

 

UJĘCIA HANDLU:

 1. Funkcjonalnym

  1. Szerokie ujęcie funkcjonalne

  2. Ujęcie funkcjonalne

   • Podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa

   • Rodzaj działalności: wymiana dóbr materialnych, które nie podlegają dalszemu przetworzeniu

 2. Instytucjonalnym

  1. Szerokie ujęcie instytucjonalne

   • Podmioty gospodarcze: inne przed., przed. Handlowe

   • Rodzaj działalności: zakup dóbr materialnych w celu ich odsprzedaży w niezmienionej formie. HANDEL (samodzielny, komisowy, agencyjny)

  2. Ujęcie instytucjonalne

   • Podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa

   • Rodzaj działalności: zakup i sprzedaż dóbr we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko

 

Podobne prace

Do góry