Ocena brak

HAITI (San Domingo), państwo na M. Karaibskim w zach. części wyspy o tej samej nazwie

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Od czasu zawarcia pokoju w Ryswick (1697) ta część wyspy należała do Francji i była nazywana Saint--Domingue. Francuzi rozwinęli tu oparte na pracy niewolniczej plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kawy i indy go. W początkach Rewolucjij wybuchły bunty niewolników. 13 i 15 V 1791 Konstytuanta przyznała prawa polityczne wszystkim wyzwoleńcom w koloniach. Na H. byli to Mulaci, stanowiący podstawę mieszczaństwa.

W VII 1791 wybuchło powstanie czarnych niewolników pod wodzą Tous-saint Louverture’a, którego poparli Hiszpanie ze wsch. części H. Po stronie plantatorów i Mulatów stanęli natomiast Anglicy, dążący do opanowania zach. części wyspy. Miejscowe władze franc. zniosły w 1794 niewolnictwo. Toussaint przeszedł więc na stronę Francji i stopniowo stał się faktycznym panem całej wyspy. Na mocy traktatu z Bazylei (1795) wsch. część H. została oddana pizez Hiszpanię Francji. W 1797 Anglicy opuścili wyspę.

8 VII 1801 Toussaint proklamował niepodległość H. Bonaparte, chcąc utrzymać tę posiadłość, wysłał pod wodzą swego szwagra gen. Leclerca 20-tys. korpus, w którego skład wchodziły dwie półbryg. poi. Toussaint został 7 VI 1802 podstępnie aresztowany i wywieziony do Francji. Na czele Murzynów stanął Dessalines, który jesienią 1803 pobił Francuzów, a 1 I 1804 proklamował raz jeszcze niepodległość H. Wkrótce koronował się jako cesarz pod imieniem Jakuba I.W1806, po zamordowaniu Dessalines’a, doszło do rozłamu między Murzynami i Mulatami oraz walk między poszczególnymi dow.

W płn. części H. władzę przejął Murzyn H. Christophe (od 1811 król Henryk I), a w płd. Mulat A. Petion. W 1809 wsch. część wyspy wróciła pod panowanie Hiszpanii. W 1820 Mulat gen. J.-P. Boyer (prezydent w 1818-1843) zjednoczył płn. i płd. część H., a w 1822 opanował także część wsch., tworząc jednolite państwo. W takim kształcie przetrwało ono do 1844.

Podobne prace

Do góry