Ocena brak

HAGER BALTHASAR SJ

Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012

ur. 1572 w Überlingen (Baderna-
Wirtembergia), zm. 10 III 1627 w Würzburgu, teolog polemista.

Studiował filozofię w Würzburgu; 1593 wstąpił do jez. prowincji
Renu, potem uczył przedmiotów human, w Moguncji
oraz filozofii w Würzburgu, gdzie po święceniach kapł. uzyskał
doktorat egzegezy bibl.; był nast. rektorem kolegiów jez.
w Moguncji (1611-21), Heiligenstadt (1621-24) i Würzburgu
(1624-27); podczas wojny 30-letniej prowadził działalność
charytatywną; z okazji setnej rocznicy (1617) reformacji w
Niemczech wydał rozprawę Katholisch Jubelpredigt (Mz
1617), polemizującą z Evangelische Jubeljahr Predigt (F 1617)
kalwińskiego teologa A. Sculteta; obrazoburcze wywody
Sculteta zawarte w Sermo de imaginibus idolatricis (1620)
zwalczał w Widerlegung des kurzen aber nicht Schriftmässigen
Berichts Abrahami Sculteti von den vermeinten Götzen Bildern
(Mz 1620), a w Rettung der Ehre Gottes in Verehrung
der Bilder wider T. Mosani Vindicias (Mz 1622) oskarżył
Sculteta o podniecanie pospólstwa do grabieży kościołów;
wyjaśnienie zasad wiary kat. z odparciem zarzutów zamieścił
H. w Kleiner Wegweiser zum wahren Glauben [...] für die
verirrte Christen (Asch 1625);

najlepszym dziełem H. jest
Collatio Confessionis Augustanae et oecumenici Conciai Tridentini
cum Verbo Dei (Wü 1627), w którym zastosował zasady
teologii symbolicznej, rozwiniętej później przez J.A.
Móhlera.

 

Sommervogel IV 19-20; Duhr GJ II 145; Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Ma 1925, XXVII 514; P. Bernard, DThC VI 2030-2031; J. Hasenfuss, LThK IV 1315.

Podobne prace

Do góry