Ocena brak

Hadrian, Publius Aelius Hadrianus

Autor /Atomek Dodano /03.05.2013

Urodzony [w 76 roku n.e] w prowincji Betyce (jak Trajan), został przez Trajana adoptowany i objął po nim władzę (117-138 r.).

Wykształcony i rozkochany w hellenizmie — Rzymianie nadali mu przydomek Graeculus — zamiłowany w podróżach, kosmogolita, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał się przeciwdziałać coraz silniejszym w cesarstwie wpływom wschodnim. Musiał stłumić drugie powstanie żydowskie w latach 132-135, wywołane jego decyzją, aby na miejscu Jerozolimy zbudować miasto pogańskie, oraz zakazem obrzezania. W stosunku do. chrześcijan w zasadzie przy'ął politykę Trajana.

Jego rozporządzenie, napisane na prośbę Licyniusza Graniana, prokonsula Azji, i zwrócone do następcy Licyniusza, Minucjusza Fundanusa, zachowało się w pierwszej Apologii Justyna Męczennika i, bądź w brzmieniu oryginalnym, bądź też ponownie przełożone z tekstu Justyna, u Rufina z Akwilei.

Podobne prace

Do góry