Ocena brak

HACZÓW, Hoczów

Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012

Parafia w dek. Krosno II w archidiec.
przemyskiej.

Wieś H. została zał. na prawie magdeburskim ok. 1352
przez króla Kazimierza Wielkiego; parafię H. ufundował ok.
1388 Władysław Jagiełło; 1506 wzmiankowana jest szkoła
par. w H.; po najazdach tatarskich 1624 parafia H. podlegała
1631-1804 Arcybractwu Kapł. w Krośnie; 1745 z fundacji Katarzyny
Wybranowskiej powstał w H. szpital dla ubogich; od
1983 istnieje w H. Dom Parafialny im. Jana Pawła II z salami
katechet., biblioteką i salą teatralną na ok. 800 osób; 1934
staraniem prob. Józefa Forysia dom w H. założyły służebniczki
Starowiejskie, które opiekują się kościołem i chorymi
oraz prowadzą przedszkole (z przerwą 1962-83).

Zabytkiem sztuki sakr. jest drewniany kościół got. Wniebowzięcia
NMP i św. Michała Archanioła, wzniesiony ok.
poł. XV w.; po 1624 zbudowano wieżę oraz otoczono kościół
sobotami; przed 1784 wzniesiono kaplicę grobową MB Bolesnej;

1784-89 powiększono zakrystię, przebudowano soboty,
zmieniono formę dachu; z okresu budowy kościoła zachował
się późnogot. portal, ostrołukowy z ozdobnymi okuciami
drzwi oraz późnogot. polichromia prezbiterium i nawy z
1494; w prezbiterium są zacheuszki, pochodzące z czasu budowy
i konsekracji kościoła; zachowały się fragmenty scen
Upadek pod krzyżem, Pojmanie, Ukrzyżowanie, Koronacja
MB, Zabójstwo św. Stanisława Bpa, Św. Zofia z córkami;
elementy dawnego wyposażenia wnętrza (m.in. got. Pieta z
ok. 1400, ołtarze, obrazy, monstrancje) przeniesiono do nowego
murowanego kościoła Wniebowzięcia NMP z 1939.

 

SGKP III 6; Z. Jaślar, H., niezwykła osada szwedzko-niemlecka, Jasło 1936; J. i S. Gadomscy, Odkrycie gotyckiej polichromii w kościele parafialnym w H., BHS 19(1957) 186-188; S. Rymar, H., wieś ongiś królewska (1350-1960), Kr 1962; R. Brykowski, Uwagi o konstrukcji, etapach budowy i konserwacji gotyckiego, drewnianego kościoła w H., OZ 19(1966) 20-31; tenże, Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy północnej i zachodniej elewacji kościoła w Fi., Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 7(1971) z. 14, 54-59; W. Kurpik, Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w H., Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 8(1972) z. 16, 34-38; R. Brykowski, Niektóre problemy konserwacji kościoła w H., OZ 26(1973) 190-200; KZSP XIII z. 2, 45-52; W. Kurpik, Chronologia kościoła w H. na podstawie wyników konserwacji i badań malowideł ściennych, OZ 29(1976) 310-316; R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wr 1981; SzmPrz213.

Podobne prace

Do góry