Ocena brak

HACHAN

Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012

Duchowny, zwierzchnik wyznania karaimskiego
(—» karaimi), przywódca rei. i świecki; w myśl Statutu Karaimskiego
Związku Rei. w Polsce h. jest zwierzchnikiem duchowieństwa
karaimskiego i zastępcą przew. zarządu tego
Związku. Urząd ustanowiony został 1837 w Eupatorii
(Krym), a 1857 przeniesiony do Trok k. Wilna; wyboru h.
dokonują delegaci — dżymatów.

Pierwszym h. był Sima Aga
Babowicz (zm. 1 8 5 5 ) , prezydent Eupatorii, ostatnim w Polsce
- orientalista Hadży Seraja Szapszał (1873-1961); obecnie
stanowisko h. nie jest obsadzone.

 

A. Zajączkowski. Karaims in Poland. History. Language. Folklore. Science, Wwa 1961.

Do góry