Ocena brak

HAC FESTA DIE TOTA, GRATULETUR POLONIA

Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012

Najstarsza anonimowa sekwencja mszalna ku czci św. Wojciecha
powstała w Gnieźnie prawdopodobnie po 1090 (wg H.
Kowalewicza); wykonywana była przede wszystkim w Gnieźnie,
początkowo na święto narodzin dla nieba, a od XV w.
wyłącznie na przeniesienie relikwii;

występowała w gnieźn.
księgach liturg. (—» Gniezno 3 ) , począwszy od Missale gnesnense
z ok. 1300 (rpsBKapGn 147), oraz wyjątkowo poza
Gnieznem, m.in. w Graduale z Henrykowa na Śląsku z XIV
w. (rpsBUWr I F 417), Missale cracoviense z ok. 1490
(rpsKrKap 6 ) , w Mszale płockim z 1520 i w Graduale tarnowskim
z 1526; należy do tzw. sekwencji przejściowych o nieregularnej,
choć już rymowanej budowie zapożyczonej z franc.
sekwencji maryjnej Hac clara die turma. Autor wspomina
Gniezno, które czci swego patrona, a zarazem apostoła Polski;

Czechom wypomina, że wzgardzili Świętym, a Prusom,
że go zamordowali; z wszystkich sekwencji ku czci św. Wojciecha
ta zawiera najwięcej pol. akcentów; tekst wyd. AH
XLIV 2 3 , Kowalewicz CMAePL 14 i J. Pikulik, Sekwencje
polskie, MMAe 5 ( 1 9 7 6 ) 15-16.

 

Chev 37 754; J. Nowacki, Z dziejów kultu świętego Wojciecha w Polsce, w: Święty Wojciech 997-1947, Gn 1947, 133-177; Kowalewicz LSr 164; W. Daniclski, Sekwencje mszalne ku czci świętego Wojciecha jako utwory liturgiczne i hagiograficzne, RTK 16(1969) z. 4, 5-22; Pikulik 78, 375-376.

Podobne prace

Do góry