Ocena brak

H2S - radar

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Brytyjski radar pracujący na falach centymetrowych, montowany na pokładach samolotów od wiosny 1943 r. Pokazywał na ekranie rodzaj terenu, nad jakim przelatywano (woda, pole, teren zabudowany), co bardzo ułatwało nawigację w nocy i przy złej pogodzie. Przez Niemców został nazwany Rotterdam Gerat, gdyż pierwsze urządzenie dostało się w ich ręce po katastrofie brytyj­skiego samolotu w pobliżu tego miasta. W lipcu 1944 r. Niemcy wyprodukowali podobne urządze­nie, lecz nie zastosowali go bojowo. Poznanie konstrukcji brytyjskiego radaru pozwoliło im jednak zastoso­wać pewne środki zniekształcające jego wskazania: m.in. na jeziorach w rejonie Berlina rozciągnięto na tratwach długie płaty metalu, aby zmienić obraz terenu odtwarzany na ekranie radaru, w 1944 r. zaś wypo­sażono nocne myśliwce w odbior­niki Naxos, umożliwiające wykry­wanie bombowców z włączonymi urządzeniami H2S.

Podobne prace

Do góry