Ocena brak

Gwarancja bankowa – istota i podstawa prawna

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku, podjętym na podstawie zlecenia klienta (zleceniodawcy gwarancji), do zapłaty beneficjentowi gwarancji, na jego żądanie i przy zachowaniu warunków określonych w gwarancji, określonej sumy pieniężnej.

Regulację zasad występowania gwarancji wprowadziła Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu o opracowała jednolite reguły dla gwarancji kontraktowych.

Udzielenie gwarancji bankowej musi być przeprowadzone zawarciem umowy zlecenia udzielenia gwarancji. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Do góry