Ocena brak

Gwarancja

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Gwarancja- powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gwarantem a kupującym i jest zapewnieniem danym przez gwaranta że jeżeli w ciągu określonego czasu okaże się że przedmiot jest wadliwy zostanie on naprawiony lub wymieniony. Dowodem zawarcia umowy gwarancji jest dokument gwarancyjny (książka, karta).

Podobne prace

Do góry