Ocena brak

GUTENZELL, Godenzelle, Cella Dei

Autor /Natalis Dodano /12.10.2012

Dawne opactwo
cysterek w Górnej Szwabii k. Biberach powstałe 1238 z fundacji
beginek z rodziny grafów Schlüsselberg; opactwo przejął
pod swą opiekę pap. Grzegorz IX i nadał mu przywileje;
1389 zbudowano nowy klasztor; 1578-1625 pod wpływem
opactwa w —> Salem przeprowadzono reformę klasztoru w
G.; od 1753 G. podlegało opactwu w Kaisheim (1794 konwent
w G. liczył 46 zakonnic);

1803 nastąpiła sekularyzacja
opactwa. Kościół klasztorny zbudowany na przełomie XII i
XIII w. w stylu późnorom. pod wezw. św. Kosmy i Damiana
o późnogot. wystroju wnętrza, zniszczony 1369 przez pożar,
odbudowano 1390;

1522 kościół i klasztor uległy ponownie
zniszczeniu; 1755 został odrestaurowany kościół w stylu barokowym,
wg planów D. Zimmermanna, i ozdobiony freskami
przez J.M. Feuchtmayra oraz G. Diefenbrunnera; od 1803
pełni funkcję kościoła parafialnego. Z zabytków sztuki sakr.
na uwagę zasługują rzeźby Kosmy (1315) i Damiana (1390)
oraz Pieta (1415) i wczesnobarokowy krucyfiks (1615).

 

M. Erzberger, Die Säkularisation in Württemberg von 1802 bis 1810, St 1902, 394-398; Die Kunst- und Altertumsdenkmale der Stadt und des Oberamtes Biberach, Esslingen 1909, 114-126; M. Miller, LThK IV 1287; G. Geschichte und Kunstwerke. Festschrift zur 750-Jahrfeier der einstigen Frauenzisterze 1238-1988,
Mn 1988 (bibliogr.)

Podobne prace

Do góry