Ocena brak

Gusty konsumentów – krzywe obojętności

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Krzywa obojętności – graficzne przedstawienie gustów konsumenta (zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje). Pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność.

  1. Wzdłuż każdej krzywej obojętności użyteczność dla konsumenta jest stała. Każdy punkt położony na wyższej krzywej obojętności jest lepszy od punktów leżących na niższej krzywej.

  2. Krzywe obojętności muszą mieć nachylenie ujemne, bowiem w przeciwnym razie konsument mógłby nabywać większą ilość dóbr i uzyskiwać większą sumę użyteczności.

  3. Przejście z niższej na wyższą krzywą obojętności oznacza zwiększenie użyteczności dla konsumenta.

  4. Zgodnie z prawem malejącej stopy substytucji każda krzywa obojętności ulega spłaszczeniu, w miarę jak przesuwamy się na prawo.

  5. Krzywe obojętności nie mogą się przecinać, inaczej trudno byłoby określić które punkty są korzystniejsze dla klienta.

  6. Zestawienie krzywych obojętności wyznacza nam mapę obojętności (gustów) konsumenta.

Do góry