Ocena brak

GUSTAWA LINIA - umocnienia

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Niemiecki pas obrony na terenie Włoch, przecinał najwęższą, środ­kową część Półwyspu Apenińskie­go, ciągnąc się przez 125 km wzdłuż rzek Garigliano, Rapido i Sangro. W górskim terenie zbudowano pas bunkrów betonowych i schronów wykutych w skale, osłoniętych pan­cernymi płytami lub wyposażonych w wieżyczki czołgów z działami przeciwpancernymi i karabinami maszynowymi. Dostępu do bun­krów broniły zapory przeciwczołgo-we, zasieki oraz pola minowe. Od 15 stycznia 1944 r. oddziały nie­mieckiej 10 armii powstrzymywały tam wojska alianckie. Trzykrotne próby przerwania linii przez alian­tów zakończyły się niepowodze­niem i dopiero w połowie maja 1944 r. linia została przełamana w wyniku wspólnego działania 2 Korpusu Polskiego, francuskiego korpusu ekspedycyjnego i II korpu­su amerykańskiego wraz z brytyj­skim XIII korpusem.

Podobne prace

Do góry