Ocena brak

GUSTAV - ADOLF - WERK

Autor /Natalis Dodano /11.10.2012

Stowarzyszenie -> ewangelickoaugsburskiego
Kościoła (I) w Niemczech, zał. 1832 przez
pastora G. Grossmanna dla niesienia pomocy ubogim Kościołom
w —» diasporze (2); nazwa upamiętnia bitwę pod Lützen
k. Lipska, która ocaliła pn. i środk. Niemcy dla luteranizmu,
a podczas której zginął król szwedz. Gustaw II Adolf.

Na zgrom, ogólnym 1843 we Frankfurcie n. Menem delegaci,
reprezentujący także filie zagr., zatwierdzili statut i
określili cel stowarzyszenia: zjednoczenie członków Kościoła
ewang.augsb. „dla ulżenia niedoli braci w wierze, którzy cierpiąc
na brak środków do zorganizowania swego życia kośc.
znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty dla Kościoła"; fundusze
na udzielanie pomocy potrzebującym G.A.W. czerpie z
odsetek kapitału zakładowego, składek, darowizn, zapisów i
kolekt w kościołach.

O dynamicznym rozwoju G.A.W.
świadczy m.in. powstanie po 1852 filii stowarzyszenia w
Szwecji, Holandii i na Węgrzech; rozwój ten związany był z
dążeniem do jedności wyznawców niem. Kościoła
ewang.augsb.; mimo wysiłków celu tego nie osiągnięto (1853
ortodoksyjni luteranie założyli stow. Gotteskasten, nazwane
potem Martin-Luther-Bund); do końca XIX w. G.A.W. wybudowało
ok. 2000 świątyń i kaplic, wiele szkół i plebanii.

Po II wojnie świat, przyczyniło się do integracji ewangelików
na terenach kat. (np. w Bawarii). G.A.W. wydaje od 1919 w
Lipsku (od 1953 w Kassel) czasopismo nauk. „Die evangelische
Diaspora"; od 1948 dla RFN siedzibą G.A.W. jest Kassel,
dla NRD zaś od 1952 - Lipsk; G.A.W. działa także w
Austrii, Brazylii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Polsce,
Szwecji, we Włoszech i na Węgrzech.

W P o l s c e początki G.A.W. sięgają 1862; efektem nacjonalistycznych
dążeń niem. było utworzenie 1919 oddzielnego
funduszu (tzw. skarbiec kośc); 1926 ukonstytuował się na
Śląsku Cieszyńskim zarząd główny G.A.W. z pastorem Pawłem Brodą jako przewodniczącym; 1929 stowarzyszenie przyjęło
nazwę Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa;

1952 powstał
fundusz inwestycyjny G.A.W. przeznaczony dla ewangelików
w całym kraju; w każdą niedzielę od Wielkanocy do świąt
Zesłania Ducha Świętego zbierane są w kościołach ewang.-
augsb. ofiary, z których w święto Bratniej Pomocy (Boże
Ciało) udziela się bezzwrotnych dotacji na remonty obiektów
sakr. w mniejszych ośrodkach rei. (zwł. w diasporze).

 

R. Janik. Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa, w: Kalendarz Ewangelicki, Wwa 1975, 187-195; J. Cochlovius, Bekenntnis und Einheit der Kirche im deutschen Protestantismus 1840-1850, Gü 1980.

Podobne prace

Do góry