Ocena brak

GUNDLACH GUSTAV SJ

Autor /Natalis Dodano /11.10.2012

ur. 3 IV 1892 w Geisenheim
(Hesja), zm. 23 VI 1963 w Mönchengladbach, filozof.

W
1910 rozpoczął studia filoz. na uniw. we Fryburgu Br.; 1912
wstąpił do zakonu i kontynuował studia w Valkenburgu-Houten
(Holandia); podczas I wojny świat, pracował w szpitalu
wojskowym; 1923 przyjął święcenia kapł.; dalsze studia z zakresu
nauk społ. i ekon. odbywał w Berlinie, gdzie 1927 uzyskał
doktorat; 1929-38 był prof, filozofii i etyki społ. w Wyższej
Szkole Filoz.-Teol. Sankt Georgen we Frankfurcie n.
Menem, a 1934-62 wykładał na Gregorianum w Rzymie;
1963 został kierownikiem Katholische Sozialwissenschaftliche
Zentralstelle w Mönchengladbach.

G. przejął dziedzictwo filozofii społ. i ekonomii H. Pescha,
twórcy solidaryzmu chrzęść. ; głównym obiektem zainteresowań
G. była osoba ludzka (pojmowana teocentrycznie), stworzona
na -> obraz Boga, a będąca zarazem początkiem i celem życia
społ.; wartości osobowe, które są darem Stwórcy, jednoczą
wszystkich ludzi we wspólnocie, społeczeństwie; wg G. podstawą
ładu społ. jest rodzina, własność prywatna i państwo, dlatego
też odrzucał on koncepcje kolektywistyczne, liberalistyczne
i komunistyczne, które instrumentalizują lub pomniejszają
rolę osoby.

G. był członkiem koła myślicieli kat. Königswinterer
Kreis (zał. przez J. von der Veldena), przygotowującego
m.in. materiały i opracowującego projekt enc. —* Quadragesimo
anno pap. Piusa XI (G. opowiadał się za koncepcją klasy
i społeczeństwa klasowego wyraźnie odcinającą się od ujęć
marksistowskich oraz stosowaniem zasady —* pomocniczości);
G. wniósł także wkład w przygotowanie enc. Societatis Unio
Piusa XI; wypowiadał się na temat aktualnych problemów
społ.-polit., m.in. współudziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
stosunku Kościoła do socjalizmu i pokoju między narodami.

Do ważniejszych prac G. należą Squardi cattolici su questioni
marxiste (R 1945), Verantwortliches Christentum in Gesellschaft
und Staat (Pa 1958), Geistiges Testament. Aufzeichnungen
aus den letzten Lebenstagen des grossen Sozialtheologen
(Rck 1963) i Die Ordnung der menschlichen Gesellschaft (I-II,
Kö 1964).

Na 70-lecie urodzin poświęcono mu: Freiheit und Verantwortung
in der modernen Gesellschaft. Festschrift zum 70.
Geburtstag von Gustav G. (Mr 1963).

 

H. Winkmann, internationales Soziologenlexikon, St 1959, 19802, I 161; J. Schwarte, Gustav G. SJ (1892-1963). Massgeblicher Repräsentant der katholischen Soziallehre während der Pontifikáte Pius XI und Plus XII, Mn 1975; BBKL II 395.

Podobne prace

Do góry