Ocena brak

GUADALCANAL - bitwa 1942-43

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Wyspa w archipelagu Wysp Salo­mona na Oceanie Spokojnym o po­wierzchni 6470 km2 , w 1942 r. zo­stała zajęta przez Japończyków. 5 lipca 1942 r. amerykański zwiad lotniczy dostarczył zdjęcie wyspy, na którym rozpoznano pas starto­wy budowany przez Japończyków. Oznaczało to, że wkrótce stamtąd zaczną startować samoloty do ata­ków na alianckie statki oraz samo­loty zmierzające do Australii i No­wej Gwinei. Amerykanie podjęli na­tychmiastową decyzję o inwazji na Guadalcanal.

Różnice zdań w do­wództwie, niedostateczne przygoto­wanie operacji, która otrzymała ofi­cjalny kryptonimWatchtower", i niewielkie środki, jakie przezna­czono do przeprowadzenia ofensy­wy (główne siły skierowano do operacji *„Torch" w Afryce Pół­nocnej), sprawiły, że przylgnęła do niej nazwa „Shoestring", co w do­słownym tłumaczeniu oznacza „sznurowadło", a w przenośni nie­wielki kapitał zakładowy. 7 sierpnia 1942 r. żołnierze z 1 dywizji piecho­ty morskiej pod dowództwem gen. mjr. Alexandra Vandegrifta (naczel­nym dowódcą operacji był adm. Robert L. *Ghormley) wylądowali na brzegach wysp Guadalcanal, Tulagi i Gavutu. Na Guadalcanalu japoński garnizon liczył zaledwie 2200 ludzi i byli to głównie robot­nicy budujący lotnisko, którzy ucie­kli do dżungli, gdy tylko o godz. 6.53 okręty osłaniające inwazję od­dały pierwsze strzały.

Tego dnia do północy 11 tys. marines wraz z zao­patrzeniem i sprzętem znalazło się na brzegu; następnego dnia opano­wali lotnisko. Na wyspie Tulagi 6000 żołnierzy piechoty morskiej napotkało silny opór 1500 żołnierzy tamtejszego garnizonu, zmuszo­nego do kapitulacji po dwudnio­wych ciężkich walkach. 7 sierpnia późnym popołudniem Japończycy skierowali na pomoc obrońcom Guadalcanalu okręty 8 floty bazują­ce w Rabaul i Kwaniengu. W no­cy z 8 na 9 sierpnia 5 ciężkich krą­żowników, 2 krążowniki lekkie i niszczyciel zaskoczyły koło wyspy Savo zespół aliancki, zatapiając 4 ciężkie krążowniki (trzy amery­kańskie i australijski) i uszkadzając jeden krążownik oraz jeden ni­szczyciel.

Podobne prace

Do góry