Ocena brak

Grzyby i porosty - Znaczenie

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Sapofityczne grzyby są destuentami- rozkładają martwą materię organiczną na związki poste; mineralizując materię organiczną przyczyniają się do wytwarzania w glebie próchnicy i wzbogacenia jej w proste związki mineralne.

Grzyby pasożytnicze regulują liczebność organizmów roślinnych i zwierzęcych w biocenozach eliminując z populacji osobniki słaba i chore.

Grzyby mikroryzowe zapewniają swoim najczęściej drzewiastym partnerom optymalne warunki wzrostu i rozwoju. Grzyby porostowe współtworzą z sinicami albo z zielenicami organizmy wybitnie pionierskie. Porosty stanowią pokarm reniferów. Grzyby dostarczają człowiekowi pożywienia nie tylko bezpośrednio ale i uczestniczą w jego produkcji. Chleb wino i piwo to zasługa drożdży, grzyby wytwarzają też liczne użyteczne leki z których największą grup tworzą antybiotyki.

Grzyby to również sprawcy wielu chorób roślin i zwierząt, które powodują ogromne straty gospodarcze. Niektóre są sprawcami zewnętrznych jak i wewnętrznych infekcji. Porosty biologiczne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska.

Podobne prace

Do góry