Ocena brak

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

U porostów rozmnażanie wegetatywne może dobywać się przez fermentację plechy. Organizmy te wytwarzają specjalne wytwory: urwistki (powstają wewnątrz plechy, a na zewnątrz wydostają się przez spękania warstwy korowej), wyrostki (drobne wyrostki powstające na powierzchni plechy, które bardzo łatwo się odłamują ze względu na ich kruchą podstawę.

Jednym ze sposobów rozmnażania bezpłciowego u grzybów jest wytwarzanie zarodników w zarodniach. Zarodniki mogą powstawać: przez odcinanie się komórek na końcach strzępek, formowanie w specjalnych zarodniach zwanych workami, tworzenie wypustek na zarodniach zwanych podstawkami. Zarodniki grzybów są drobne i lekkie.

Rozmnażanie płciowe zwykle polega na kopulacji gamet. Specyficzna wyłącznie dla grzybów jest gametangiogamia. Ten typ rozmnażania polega na kopulacji wielojądrowych struktur płciowych zwanych gametangiami. Grzyby takie nie tworzą gamet. U sprzężniaków gametangia nie wykazują zróżnicowania morfologicznego, różnią się jedynie fizjologicznie. Gametangia workowców są zróżnicowane morfologicznie na lęgnie i plemnie.

SOMATOGAMIA- polega na kopulacji wegetatywnych strzępek pochodzących od osobników różniących się płcią. Tak więc u grzybów somatogamicznych nie kopulują ze sobą ani gamety, ani gametangia, ale haploidalne strzępki dwóch różnych osobników.

Podobne prace

Do góry