Ocena brak

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Przemiana pokoleń występująca u workowców i podstawczaków ma szczególny charakter. Wynika ona z rozdzielenia w czasie i przestrzeni plazmogamii od kariogamii pomiędzy którymi występuje faza jąder sprzężonych. W obu przypadkach jest to przemiana heteromorficzna. Oznacza to że sporofit i gametofit różnią się pod względem morfologicznym, a jedno z pokoleń dominuje.

W przemianie pokoleń u workowców dominuje gametofit. Etapy przemiany pokoleń u workowców:

- w odpowiednich warunkach haploidalne zarodniki workowe kiełkują i tworzą haploidalną grzybnię

- na grzybni powstają wielojądrowe, haploidalne gametanigia męskie i żęskie, każda lęgnia wytwarza cienki wyrostek zwany włostkiem, równocześnie u podstawy lęgni rosną strzępki formujące haploidalny owocnik

- następuje kopulacja gametangiów, polega na przelaniu zawartości plemni przez włostek do lęgni

- jądra sprzężone przechodzą do wyrastających ze szczytu lęgni strzępek workotwórczych, które rozrastają się i stają strzępkami dikariotycznymi

- szczytowa część każdej strzępki workotwórczej tworzy ścianę poprzeczną. Powstająca w ten sposób komórka szczytowa tworzy ścianę poprzeczną, powstająca w ten sposób komórka szczytowa zawiera tylko jedną parę jąder sprzężonych. Komórka ta nazwana macierzystą tworzy worek, w którym zachodzi kariogamia.

- Powstałe po zlaniu jąder sprzężonych diploidalne jądro przechodzi podział redukcyjny a następnie mitozę, co prowadzi do uformowania w worku 8 zarodników zwanych askosporami

- Zarodniki powysypaniu z dojrzałej zarodni mogą w odpowiednich warunkach zapoczątkować kolejny cykl rozwojowy.

W przemianie pokoleń u podstawczaków dominuje sporofit. Etapy przemiany pokoleń u podstawczaków:

- haploidalne zarodniki podstawkowe kiełkują w odpowiednich warunkach i tworzą haploidalne, różnoimienne strzępki

- strzępki te początkowo są komórczakami, ale wkrótce potem dzielą się przegrodami poprzecznymi na jednojądrowe komórki, tworzące rozrastającą się grzybnię.

- Zetknięcie się różnoimiennych strzępek przowadzi do somatogamii

- Z połączonych komórek rozwija się dikariotyczna grzybnia wtórna

- W szczytowych partiach blaszek zachodzi kariogamia i powstają jądra zygotyczne

- Każde jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie i komórka zygotyczna przekształca się w podstawkę

na podstawce powstają 4 wyrostki, na których sadowią się haploidalne zarodniki podstawkowe

- Zarodniki oderwane od podstawek padają na podłoże i kiełkują w haploidalne grzybnie rozpoczynające nowy cykl rozwojowy.

Podobne prace

Do góry