Ocena brak

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze rozwiniętą grzybnię, której strzępki tworzone są przez komórki wielojądrowe. Przedstawicielami sprężniaków są saprobiontyczne gatunki: pleśniak biały i rozłożek czerniejący. Pleśniak biały to grzyb którego obficie rozgałęziona, komórczakowa grzybnia tworzy białe naloty na nawozie chlebie owocach warzywach i konfiturach. Rozłożek czerniejący również powoduje pleśnienie chleba, a ponadto jest groźny dla transportowanych owoców, głównie cytryn pomarańczy, a zwłaszcza truskawek. U obu gatunków ze strzępek przenikających podłoże i pobierających pokarm wznoszą się pionowo odgałęzienia zakończone kulistymi ciemnymi zarodniami.

W ich wnętrzu powstają nieruchliwe opatrzone grubą ścianą komórkową zarodniki. Zarodniki sprzężniaków występują dosłownie wszędzie. Rozmnażanie płciowe sprzężniaków zachodzi w niekorzystnych warunkach życia. Ma ono charakter gametagiogamii, w czasie której kopulują ze sobą niezróżnicowane morfologicznie gaetangia. Efektem gametagiogamii jest wielojądrowa zygospora. Podczas jej kiełkowania zachodzi mejoza i tworzy się haploidalna strzępka, na której szczycie rozwija się kulista zarodnia z haploidalnymi zarodnikami. Z zarodników tych kiełkuje grzybnia.

W gromadzie porostów wyróżnia się w zależności od partnera grzybowego 2 grupy: porostów workowcowych i podstawkowych.

Do workowców należą organizmy zróżnicowane morfologicznie głównie lądowe, rzadziej wodne. Spotykamy tu jednokomórkowe drożdże, nitkowate pleśnie np. pędzlaka i kropidlaka, a także grzyby tworzące owocniki smardze i trufle. Wśród workowców liczne gatunki są pasożytami roślin i zwierząt np. buławinka czerwona. Zawarte w strzępkach buławinki substancje mogą spowodować groźne zatrucie. Innymi pasożytami które wytwarzają duże straty w uprawach roślin są mączniaki właściwe. .

Do podstawczaków należą grzyby owocnikowe. Wielokomórkowa grzybnia tworząca plektenchymę jest zazwyczaj dikariotyczna i powstaje w efekcie somatogamii. Podstawczaki są głównie saprobiontami, choć w grupie tej występują wyjątkowo groźne szkodniki roślin. Pasożytami drzew są huby. Do najgroźniejszych należą korzeniowiec wieloletni, żagiew pospolita. Do pasożytów należy również rdza źdźbłowa, wiele grzybów z tej klasy to grzyby trujące.

Podobne prace

Do góry