Ocena brak

GRZYBOWSKI KONSTANTY

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur. 17 II 1901 w Zatorze
k. Oświęcimia, zm. 19 VI 1970 w Krakowie, prawnik, specjalista
w zakresie prawa państw, oraz historii doktryn polit, i
prawnych.

Studiował na wydz. prawa UJ oraz w Szkole Nauk Polit.;
1927 uzyskał doktorat; od 1929 wykładał geopolitykę w Szkole
Nauk Polit.; pracował również w Prokuratorii Gen. Rzeczpospolitej
Pol., a od 1934 jako radca w Zarządzie Miasta
Krakowa; był członkiem redakcji „Przeglądu Współczesnego"
i krak. „Czasu"; w czasie okupacji prowadził tajne wykłady na wydz. rolniczym UJ; 1945 został prof. UJ; był kierownikiem
katedry prawa państw., 1948-51 dziekanem wydz.
prawa UJ, od 1962 kierował katedrą historii doktryn polit, i
prawnych UJ; 1969 został członkiem korespondentem PAN.

Twórczość nauk. G. jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje
studia z prawa konstytucyjnego (m.in. Demokracja francuska,
Kr 1947), z historii państwa i prawa Polski (Historia państwa
i prawa Polski IV, Wwa 1982) oraz dziejów doktryn
polit, (m.in. Historia doktryn politycznych i prawnych.

Od
państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych, Wwa
1967, 1968); w dorobku G. są także prace poświęcone nauce
o państwie (m.in. Nauka o państwie, Kr 1949); interesowały
go również niektóre problemy funkcjonowania Kościoła jako
instytucji prawnej, czego wyrazem jest dzieło Polityka Watykanu
1917-1929 (Wwa 1958, 1960), w którym sugeruje, że
zasadniczą cechą polityki Kościoła w tym czasie było związanie
się z państwami kapitalistycznymi i antyradzieckość; w
dziele Doktryna polityczna i społeczna papiestwa 1789-1968
(Wwa 1971; współautor B. Sobolewska) dokonał marksistowskiej
analizy oficjalnego stanowiska Kościoła wobec przemian
polit.-społ. oraz przedstawił dokumenty kośc. odnoszące
się do spraw społ.;

na uwagę zasługuje także Katolicka
doktryna prawa natury (Etyka 6(1970) 97-111), którą rozpatrzył
m.in. w ujęciu Tomasza z Akwinu i J. Maritaina; jego
artykuł Mater et Magistra (ND 15(1961) z. 10, 62-76) stanowi
krytykę encykliki pap. Jana XXIII z pozycji marksizmu.

 

H. Olszewski, Konstanty G. (1901-1970). Próba charakterystyki naukowej, CPH 23(1971) z. 1, 241-256; B. Sobolewska, Bibliografia ważniejszych prac naukowych prof. Konstantego G. (1925-1969), CPH 23(1971) z. 1, 256-263; M. Sobolewski, M. Waldenberg, Konstanty G. (17 II 1901 - 19 VI 1970), KH 78(1971) 749-755.

Podobne prace

Do góry