Ocena brak

GRZONDZIEL HENRYK bp.

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur. 26 VII 1897 w Katowicach-
Załężu, zm. 24 V 1968 w Grudzicach k. Opola.

Po studiach
filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1923 święcenia
kapł., a 1926 uzyskał doktorat teologii na podstawie pracy
Die Entwicklung der Unterscheidung zwischen der potentia Dei
absoluta und der potentia Dei ordinata von Augustinus bis Alexander
von Haies (Wr 1926);

był lektorem języka pol. w alumnacie
wrocł., duszpasterzem robotników pol. w diecezji (1923-
-26), wik. w Bytomiu-Rozbarku (1926-28), dyr. Caritasu okręgu
górnośląskiego z siedzibą w Zabrzu (1928-31) i prob, w Gliwicach-
Wójtowej Wsi; 1935-45 był ojcem duchowym w seminarium wrocł., a następnie prob, prokatedry św. Stanisława i
Doroty (1946-51) oraz wykładowcą teologii dogm. w seminarium
(1947-53);

od 1954 pełnił obowiązki prob, w Krzyżanowicach
k. Raciborza, a 1958-64 w Nowej Wsi Królewskiej k.
Opola, będąc równocześnie od 1957 wikariuszem generalnym
diec. opolskiej, a od 1959 jej bpem pomocniczym. Opublikował
wiele kazań i konferencji oraz 1962-65 w „Przewodniku Katolickim"
cykl artykułów autobiograficznych.

 

A. Sabisch, Dr. Heinrich G., gestorben 1968 als Weihbischof des Ordinariates Oppeln, ASKG 33(1975) 189-204; J. Kopiec, Ksiądz biskup Henryk G. (1897-1968), sufragan opolski, NP 47(1977) 259-284; J. Mandziuk, SPTK V 530-531.

Podobne prace

Do góry